Gambar Projek-02

Winter Aid

23%

Sasaran:

RM1,750,000.00

Jumlah Sumbangan:

RM410,982.36

Baki Diperlukan:

RM 1,339,017.64