Gambar-Projek-11

EducAid

7%

Sasaran:

RM820,000.00

Jumlah Sumbangan:

RM54,251.42

Baki Diperlukan:

RM 765,748.58