KEMASKINI SENARAI PEWAKAF

RUMAH 1-10

RUMAH 51-60

RUMAH 101-110

RUMAH 151-160

RUMAH 201-210

RUMAH 251-260

RUMAH 11-20

RUMAH 61-70

RUMAH 111-120

RUMAH 161-170

RUMAH 211-220

RUMAH 261-270

RUMAH 21-30

RUMAH 71-80

RUMAH 121-130

RUMAH 171-180

RUMAH 221-230

RUMAH 271-280

RUMAH 31-40

RUMAH 81-90

RUMAH 131-140

RUMAH 181-190

RUMAH 231-240

RUMAH 281-290

RUMAH 41-50

RUMAH 91-100

RUMAH 141-150

RUMAH 191-200

RUMAH 241-250

RUMAH 291-292