Wakaf Kampung Malaysia

Wakaf Kampung Malaysia

98%

Sasaran:

RM4,504,625.46

Jumlah Sumbangan:

RM4,420,624.00

Baki Diperlukan:

RM 84,001.46