Wakaf Kampung Malaysia

Wakaf Kampung Malaysia

94%

Sasaran:

RM4,978,273.42

Jumlah Sumbangan:

RM4,710,149.42

Baki Diperlukan:

RM 268,124.00