Gambar-Projek-14

OrphanAid

30%

Sasaran:

RM2,670,000.00

Jumlah Sumbangan:

RM812,549.00

Baki Diperlukan:

RM 1,857,451.00