Gambar-Projek-14

OrphanAid

1%

Sasaran:

RM2,670,000.00

Jumlah Sumbangan:

RM5,867.00

Baki Diperlukan:

RM 2,664,133.00