Education

SPONSORSHIP Maahad Abu Hanifah An-Nouman (2016)

Alhamdulillah, #Care4Syria campaign has sponsored 50 students fom  Maahad Abu Hanifah An-Nouman, Idlib in seeking knowledge about Syariah.

Maahad Abu Hanifah An-Nouman, Idlib (2016)

Alhamdulillah, kempen #Care4Syria telah menaja seramai 50 orang pelajar Maahad Abu Hanifah An-Nouman, Idlib dalam mendalami ilmu berkaitan syariah.

%d bloggers like this: